Regulament de Funcționare

 

*Valabil daca rezervarea a fost inițiata prin intermediul KERENGO, portal turistic www.kerengo.ro / PFA GAL T-A FERENC.

  1. Unitatea de Cazare care asigura locul de cazare cu serviciile aferente este numit in continuare Prestator.
  2. Turistul cine dorește sa beneficieze de oferta prestatorului de numește Beneficiar.
  3. În cursul tranzacțiilor dintre Prestator și Beneficiar, compania care furnizează o suprafață publicitară pentru Prestator, denumită în continuare Kerengo, nu este considerată parte contractantă.

Metodologia rezervării:

  • Rezervarea locului de cazare se execută personal, sau în scris de Beneficiar prin Kerengo
  • Confirmarea rezervării dorite se transmite de Kerengo prin corespondenţă, Beneficiarului.
  • Rezervarea locului de cazare (unde nu este menţionat altfel) se execută prin efectuarea unui acont stabilit de Prestator.
  • Rezervarea Beneficiarului este definitivă din momentul primirii actului justificativ al acontului în contul Prestatorului si confirmat de Kerengo.
  • Restanţa de plată (unde nu este menționat altfel) Prestatorul îl primește direct de la Beneficiar când acesta serveşte pachetul de servicii comandat la Prestator, la faţa locului.
  • Anularea rezervării de cazare va fi acceptată de Prestator numai în scris din partea Beneficiarului. Anularea cazării Beneficiarului va fi conform Regulamentului de Funcționare al Prestatorului.
Prestatorul, conform regulamentului sau de funcționare, poate acorda despăgubiri Beneficiarului în funcţie de gradul de ne-respectare a obligaţiilor asumate conform pachetului de servicii stabilit in contract. Rezolvarea litigiilor între Beneficiar şi Prestator se va soluţiona prin voinţă unitară pe cale amiabilă la fata locului (in perioada sejurului) Beneficiarului. Eventualele reclamații din partea Beneficiarului după plecarea acesteia (de la unitatea de cazare) nu se mai iau in considerare de Prestator.
Prestatorul va asigura şi va pune la dispoziţie locul de cazare Beneficiarului, conform normelor de funcţionare şi igienă a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare în vigoare. În cazul apariţiei eventualelor defecte privind instalaţiile interioare, tehnice, echipamentelor de uz casnic, asigură schimbarea şi întreţinerea acestora.
 
Beneficiarul in cazul provocării eventualelor daune la unitatea cazare comandata contractata, are obligaţia de despăgubire a Prestatorului la faţa locului.
În afara altor convenienţe Beneficiarul conform documentului de călătoriei are dreptul de aşi ocupa locul de cazare de la ora 15 al zilei sosirii până la ora 10 al zilei din data plecării.
 
Important:
Prestatorul garantează rezervarea Beneficiarului cu sosirea până la ora 18:00, altfel în cazul neprezentării rezervarea beneficiarului se poate anula.
Este foarte recomandat ca Beneficiarul sa contacteze telefonic Prestatorul, dacă (din orice cauza) intrarea ar fi posibila numai după ora 18:00.
 
Prestatorul are dreptul de a-şi modifica condiţiile oferite, dar înainte în toate cazurile are obligația să atragă din timp atenţia Beneficiarului