Regulament de Funcționare

 

*Valabil daca rezervarea a fost inițiata prin intermediul KERENGO, portal turistic www.kerengo.ro / PFA GAL T-A FERENC.

 1. Unitatea de Cazare care asigura locul de cazare cu serviciile aferente este numit in continuare Prestator.
 2. Turistul cine dorește sa beneficieze de oferta prestatorului de numește Beneficiar.
 3. Firma care se ocupa de reclama pachetelor de servicii ale Prestatorului dar care nu face parte dintre terțile contractante - Prestator si Beneficiar - este numit in continuare Kerengo.

Metodologia rezervărilor:

 • Rezervarea locului de cazare se execută personal, sau în scris de Beneficiar prin Kerengo
 • Confirmarea rezervării dorite se transmite de Kerengo prin corespondenţă Beneficiarului.
 • Rezervarea locului de cazare (unde nu este menţionat altfel) se execută prin efectuarea unui acont de cca.15 % de către Beneficiar,
 • Rezervarea locului de cazare este definitivă din momentul primirii actului justificativ al acontului în cauză confirmat de Kerengo.
 • Restanţa de plată Prestatorul il primește direct de la Beneficiar când acesta serveşte pachetul de servicii comandat la faţa locului.

Kerengo poate accepta cererea desfacerii rezervării locului de cazare de Beneficiar, când aceasta este înaintat acesteia în scris de cel în cauză.

 • În cazul în care Beneficiarul renunţă din vina lui pachetul de servicii comandat, poate suferi următoarele penalizări:
 • 30 %, dar minim 10 EUR din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data sosirii;
 • 50 % din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face în intervalul 15-29 zile înainte de data sosirii;
 • 80 % din valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 14-5 zile înainte de data sosirii sau prezentării la programul comandat.
 • 100 % toata valoarea acontului achitat, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 5 zile înainte de data sosirii sau prezentării la programul comandat.
Prestatorul poate acorda despăgubiri beneficiarului în funcţie de gradul de ne-respectare a obligaţiilor asumate conform pachetului de servicii stabilit in contract. Rezolvarea litigiilor între Beneficiar şi Prestator se va soluţiona prin voinţă unitară pe cale amiabilă la fata locului (in perioada sejurului) Beneficiarului. Eventualele reclamații din partea Beneficiarului după plecarea acesteia (de la unitatea de cazare) nu se mai iau in considerare de Prestator.
Prestatorul va asigura şi va pune la dispoziţie locul de cazare turistului, conform normelor de funcţionare şi igienă a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare în vigoare. În cazul apariţiei eventualelor defecte privind instalaţiile interioare, tehnice, echipamentelor de uz casnic, asigură schimbarea şi întreţinerea acestora.
 
Beneficiarul in cazul provocării eventualelor daune la unitatea cazare comandata contractata, are obligaţia de despăgubire a Prestatorului la faţa locului.
În afara altor convenienţe Beneficiarul conform programului călătoriei are dreptul de aşi ocupa locul de cazare de la ora 15 al zilei sosirii până la ora 10 al zilei din data plecării.
 
Important:
Prestatorul garantează rezervarea beneficiarului cu sosirea până la ora 18:00, altfel în cazul neprezentării rezervarea beneficiarului se poate anula.
Este foarte recomandat ca beneficiarul sa contacteze telefonic prestatorul, dacă (din orice cauza) intrarea ar fi posibila numai după ora 18:00.
 
Prestatorul are dreptul de a-şi modifica condiţiile oferite, dar înainte în toate cazurile are obligatia să atragă din timp atenţia Beneficiarului.